window.customerPrivacy.onAnalyticsConsentGranted(function () { })
Polityka prywatności i pliki Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM http://sklep.flexgips.com

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://sklep.flexgips.com (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez _, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Paweł Łabuda "INTERSYSTEM".
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis: serwis internetowy http://sklep.flexgips.com;
  2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel: Paweł Łabuda "INTERSYSTEM", ul. Zakole 4/27, 39-432 Gorzyce, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Łabuda "INTERSYSTEM", wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 8671045040, Regon:
  4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);
  6. Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);
  7. Ustawa odo: Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy Prawa
  2. obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie śude, Ustawie odo i Prawie telekomunikacyjnym.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, niezbędne jest zapoznanie się z Polityką Prywatności i Wykorzystania Plików Cookies.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w celu korzystania z Serwisu jest: Paweł Łabuda "INTERSYSTEM", ul. Zakole 4/27, 39-432 Gorzyce,
 2. Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych: biuro@sklep.flexgips.com
 3. Cel, podstawa przetwarzania danych osobowych oraz czas ich przechowywania:
  1. zawarcia i wykonania  umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
  2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art.6 ust.1c RODO- obowiązek prawny) np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np. przepisy podatkowe,
  3. dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) - przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy,
  4. w celu tworzenia analiz , statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora ( podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5,
  5. marketingu bezpośredniego ( podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5, lub w przypadku zgody na marketing bezpośredni (wysyłanie Newsletter) do czasu jej wycofania,
  6. odpowiedzi na zapytania Klienta (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5
  7. w innych celach na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a RODO – zgoda osoby) przez czas określony w informacji /regulaminie podczas uzyskiwania zgody,
 4. Rodzaj i sposób pozyskiwanych danych
  1. Pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.  Jednakże nie podanie danych może powodować niemożliwość skorzystania z konkretnej usługi lub zawarcie umowy.
  2. Jeżeli do przetwarzania danych w konkretnym celu niezbędna jest Państwa zgoda np. na potrzeby akcji promocyjnych, konkursów, prezentacji wizerunku, wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną mogą Państwo w każdej chwili swoją zgodę wycofać przez zgłoszenie na adres e-mail podany w pkt. 2 lub postepowanie zgodne z instrukcją podczas udzielania zgody.
 5. Przekazywanie danych
  Dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu:
  1. obsługującym nasz system informatyczny, świadczącym umowy hostingu,
  2. podwykonawcom wspierającym Administratora w procesach obsługi działalności (firmy księgowe, doradcze, audytowe, wsparcia procesów administracyjnych i usług, Kancelarii prawnych, firm obsługujących wierzytelności),
  3. prowadzącym zajęcia indywidualne i grupowe w zakresie usług świadczonych przez Administratora
  4. firmom kurierskim obsługującym płatności –banki, instytucje płatnicze.
 6. Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO)
  Mają Państwo prawo do złożenia wniosku  (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w pkt.2) o:
  1. sprostowanie danych,
  2. usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym
  3. ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych,
  4. dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię,
  5. przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO)
  6. prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie takiego żądania oznacza, ze nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 8. Serwis może zawierć odnośniki do innych stron WWW. Administrator nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

§ 3. Cookies

 1. Cookies (ang.) niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze Klienta w wyniku odwiedzania różnych stron w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 2. Cookies w Serwisie wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Rodzaje ciasteczek wykorzystywanych przez Serwis:
  1. Sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na  urządzeniu jedynie podczas korzystania ze Serwisu.  Ciasteczka stałe pozostają na urządzeniu Klienta tak długo,  jak długo ustawiono czas ich życia lub do momentu ich usunięcia.
  2. Konieczne do działania stron – niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, pozwalają Klientowi na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów.
  3. Poprawiające wydajność – zbieranie informacji o tym jak odwiedzający korzystają z Serwisu poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedzają,  oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie Serwisu.
  4. Poprawiające funkcjonalność – zapamiętywanie ustawień i wyborów Klienta (np. region, w personalizowane ustawienia treści) by dostarczyć klientowi bardziej spersonalizowane treści i usługi.
  5. Informacyjno– statystyczne – czy Klient akceptował cookies, odpowiadał na ankietę, ocena produktów, obszary logowania, wizyty na stronie. Informacje wykorzystywane w celu oceny efektywności serwisu i zebranie inforrmacjiwyrażonych zgodach
  6. Reklamowe – dostarczanie klientowi reklam odpowiadających jego zainteresowaniom. Te ciasteczka pozwalają nam także mierzyć efektywność kampanii reklamowych.
  7. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy śude, Ustawy odo i Prawa telekomunikacyjnego.
 4. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 6. Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 7. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 8. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 9. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Właściciel w razie świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną może instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że Użytkownik:
  1. przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Właściciela z tego oprogramowania;
  2. zostanie poinformowany o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego Użytkownika;
  3. przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.
 2. Informacje w ww. zakresie zostaną udzielone Użytkownikowi wraz z dostarczeniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług.

 

§ 5. Integracja Trustbadge i pozostałych widżetów Trusted Shops

Z naszą stroną internetową zintegrowane są widżety Trusted Shops w celu wyświetlania usług Trusted Shops (np. znak jakości, system opinii) oraz usług Trusted Shops dostępnych dla kupujących po złożonym zamówieniu. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na optymalnym marketingu naszej oferty poprzez umożliwienie dokonywania bezpiecznych zakupów internetowych. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę spółki Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy z którą wspólnie odpowiadamy za ochronę współadministrowanych danych zgodnie z treścią art. 26 RODO.

Niniejszym informujemy Państwa o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień współadministratorów (art. 26 ust. 2 RODO). Trustbadge jest w ramach współadministrowania oddawany do dyspozycji w ramach umowy powierzenia danych przez amerykańskiego dostawcę treści CDN (Content-Delivery-Network). Odpowiedni poziom ochrony danych zapewniają standardowe klauzule ochrony danych oraz dodatkowe umowne porozumienia. Dalsze informacje na temat ochrony danych przez Trusted Shops GmbH można znaleźć na stronie: https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/. W przypadku wywołania Trustbadge serwer sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika (logi serwera), który zawiera również Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych oraz operatora wnioskującego (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Adres IP jest anonimizowany natychmiast po pobraniu, tak aby zapisane dane nie mogły zostać przypisane do konkretnej osoby. Zanonimizowane dane są wykorzystywane w szczególności do celów statystycznych i analizy błędów.

Po złożeniu przez Państwa zamówienia w sklepie, Państwa zaszyfrowany za pomocą kryptologicznej funkcji jednokierunkowej adres e-mail zostanie przekazany do Trusted Shops GmbH. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Odbywa się to w celu sprawdzenia, czy są Państwo już zarejestrowani w systemie Trusted Shops GmbH i jest niezbędne do realizacji nadrzędnych, prawnie uzasadnionych interesów – zarówno naszych jak i Trusted Shops – polegających na możliwości zapewnienia ochrony kupującego w związku z konkretnym zamówieniem oraz na świadczeniu usług oceny transakcji. Jeżeli są już Państwo zarejestrowani w celu korzystania z usług Trusted Shops, wówczas w takim przypadku dalsze przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z umową zawartą pomiędzy Państwem a Trusted Shops. Osoby, które się nie zarejestrowały, będą miały możliwość dokonania pierwszej rejestracji. Dalsze przetwarzanie danych po rejestracji zależy również od rodzaju umowy zawartej przez Państwo z Trusted Shops GmbH. Jeśli nie zarejestrują się Państwo do celów korzystania z usług Trusted Shops, wszystkie przesłane dane zostaną automatycznie usunięte przez Trusted Shops GmbH, a ich powiązanie z konkretną osobą nie będzie możliwe.

Trusted Shops korzysta z zewnętrznych usługodawców w zakresie hostingu, monitoringu i rejestracji logów. Powyższe służy zapewnieniu bezawaryjnego funkcjonowania systemów, podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  Przetwarzanie danych może odbywać się w krajach trzecich (USA i Izrael). W przypadku USA odpowiedni poziom ochrony danych jest zapewniony poprzez umowne zastrzeżenie obowiązywania standardowych klauzul ochrony danych i dalsze środki umowne, a w przypadku Izraela poprzez istnienie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych współadminstrowanych przez nas i Trusted Shops GmbH lub w celu dochodzenia swoich praw, prosimy o skontaktowanie się z Trusted Shops. Dane kontaktowe znajdują się w wskazanej powyżej polityce prywatności firmy Trusted Shops. Niezależnie od tego zawsze mogą Państwo zwrócić się do wybranego przez siebie współadministratora. Państwa zapytanie lub wniosek zostanie wówczas w razie takiej potrzeby przekazany do drugiego współadministratora w celu jego opracowania/udzielenia odpowiedzi. 

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 25/05/2018. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie Nowy dokument zostanie upubliczniony przez umieszczenie go w Serwisie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy odo, Ustawy śude.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl